Indeling GelukkigHB groepen en data

100_1365GelukkigHB Peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na afloop krijgt u, als ouder een kort verslagje mee over de gesignaleerde ontwikkeling van hun peuter. Dit is bruikbaar als overdracht naar de peuterspeelzaal, creche of basisschool.

De peutergroep is op 16 ochtenden op een doordeweekse dag van 10.30 uur – 11.30 uur. Uw investering bedraagt € 325,00. Zodra er aanmeldingen binnen zijn voor deze groep zullen we samen met de ouders kijken welke ochtend het meest geschikt is.

Inschrijven via agnes@beeldendleven.nl

GelukkigHB Onderbouwgroep op woensdag

Kinderen van 4 t/m 7 jaar kunnen terecht in de woensdaggroep van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Uw investering voor 15 bijeenkomsten plus 1 extra voor verslagbespreking zijn € 595,00. Ieder half jaar kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

Data tweede periode schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld bij voldoende deelname. Het tweede semester begint begin maart 2016.

GelukkigHB Bovenbouwgroep op zaterdag

Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen terecht in de zaterdaggroep van 10.00 – 12.00 uur.

Uw investering voor 15 bijeenkomsten plus 1 extra voor verslagbespreking zijn € 595,00. Ieder half jaar kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

Data tweede periode schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld bij voldoende deelname. Het tweede semester begint begin maart 2016.

GelukkigHB Bovenbouwgroep op woensdag

Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen ook terecht in de woensdaggroep van 13.45 – 15.45 uur

Uw investering voor 15 bijeenkomsten plus 1 extra voor verslagbespreking zijn € 595,00. Ieder half jaar kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

Data tweede periode schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld bij voldoende deelname. Het tweede semester begint begin maart 2016.

GelukkigHB pubergroep 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.
Er is 1 groep  voor kinderen van 11 -13 jaar  en 1 groep voor kinderen vanaf 13 jaar. Beide vinden plaats op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Ouders ontvangen na afloop een evaluatieverslag. Uw investering bedraagt € 180,00.

Data tweede periode schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld bij voldoende deelname. Het tweede semester begint begin maart 2016.

We beseffen dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een plaatsing te bekostigen. Daarom maken we het mogelijk om in 5 termijnen te betalen. Er zijn scholen die een plaatsing (mee)bekostigen vanuit het standpunt dat de school handelingsverlegen is. In sommige steden en dorpen zijn instanties die subsidie aan ouders verlenen om de plaatsing te bekostigen.