Coaching en leerondersteuning

Indien u kiest voor individuele coaching starten we met een intakegesprek. In dit gesprek formuleren we de hulpvraag en bekijken we of we met elkaar door willen gaan. Ik vind het belangrijk dat een kind zich prettig en op zijn gemak voelt, het kind staat immers centraal!

Na het intakegesprek volgen een aantal sessies. Tijdens de sessies gaan we oplossingsgericht aan het werk, we denken vanuit de oplossing niet vanuit het probleem. Hoeveel sessies er nodig zijn is vaak moeilijk in te schatten doordat iedere hulpvraag en ieder kind uniek is. Vaak volstaan twee tot zes sessies.

De sessies vinden plaats in mijn paktijk, maar de sessies kunnen desgewenst ook op school plaats vinden.

Tijdens de sessies maak ik in mijn praktijk gebruik van de volgende methoden en werk ik met de volgende middelen:

Dit alles met aandacht en humor, op een manier waarbij het kind zich prettig voelt, het kind staat centraal!