Gebruik de kracht van beelddenken met de methode ‘Ik leer anders’

Herkent u dit?

Uw kind lijkt te gedijen bij complexe uitdagingen, is creatief en fantasierijk, scoort prima op begrijpend lezen, maar worstelt met eenvoudige stof, heeft moeite met klanken en spelling, en is volgens de leraar vaak onoplettend in de klas. Wellicht is uw kind een beelddenker en denkt primair in BEELDEN in plaats van in woorden. Een beelddenker leert beter VISUEEL dan auditief. Deze bijzondere gave kan in het huidige onderwijssysteem jammer genoeg voor problemen zorgen.

Beelddenken

Naar schatting 5% van de kinderen is in zekere mate beelddenker (2 per klas!). beelddenkers worden vaak gediagnostiseerd met dyslexie of ad(h)d. Maar zodra VISUELE leerlingen weten hoe zij de op school aangeboden lesstof kunnen vertalen naar een op BEELDEN gestoeld leersysteem, zijn veel problemen opgelost.

De methode ‘Ik leer anders’

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert uw kind hoe dit te doen aan de hand van het werkboek. Uw kind kan tijdens de eerste sessie vertellen of deze nieuwe manier van leren werkt. Dit is vervolgens op de school direct toe te passen bij vakken als taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en buitenlandse talen.

Laat uw kind de bijzondere gave van het beelddenken als talent ontwikkelen en gebruiken, voor nu op school en in de toekomst!